Beépített tűzvédelmi berendezések

Beépített tűzjelző berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést önműködően végző olyan berendezés, amely rendelkezik a tűzvédelmi hatóság használatbavételi engedélyével.
Beépített tűzoltó berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott, tűzoltó vízforrásnak nem minősülő, önműködő vagy kézi indítású vagy mindkét módon indítható olyan berendezés, amely rendelkezik a tűzvédelmi hatóság használatbavételi engedélyével.
A tűzjelző berendezés fontos elemei, melyek általános feladatai a következők.
•    Ellátja energiával a rendszer többi elemét.
•    Fogadja a hozzákapcsolt érzékelőktől érkező jeleket.
•    Meghatározza, hogy a jelek tűzriasztási állapotnak felelnek-e meg.
•    Hallhatóan és láthatóan jelzi a tűzriasztási állapotot.
•    Jelzi a tűz helyét.
•    Lehetőleg regisztrálja a tűzriasztásra vonatkozó információkat.
•    Felügyeli a rendszer üzemszerű működését és hiba (pl. zárlat, vonalszakadás vagy energia ellátási hiba, stb.) esetén látható és hallható jelzést ad.
•    Továbbítja a riasztást a hang-, illetve fényjelző berendezések felé.
•    Továbbítja a tűzriasztást, illetve a hibajelzést távjelző segítségével.
•    Vezérli a tűzvédelmi berendezéseket (automatikus oltóberendezés, hő- és füstelvezető stb.)
Automatikus érzékelők
A tűz során megjelenő tűzjellemzőket észlelő eszközöket nevezzük automatikus érzékelőknek. Az érzékelőket különböző szempontok alapján csoportosíthatjuk, melyek a következők lehetnek:

•    Hőérzékelő
•    Füstérzékelő
•    Ionizációs füstérzékelő
•    Optikai füstérzékelő
•    Aspirációs füstérzékelő
•    Lángérzékelő
Kézi jelzésadó
A kézi jelzésadó a tűzjelző berendezésnek azon alkotóeleme, amelyet a riasztás kézi kezdeményezésére használnak.

Külső riasztó eszközök 
A tűzjelző központon kívül a létesítmény területén is szükségessé válhat a tűzriasztás Hanggal, illetve fénnyel való megjelenítésére, valamint a riasztásra vonatkozó egyéb adatok valamilyen megjelenítésére. E célokat szolgálják:
•    a szirénák,
•    fényjelzők,
•    másod kijelzők,
•    grafikus megjelenítők.
A tűzjelző berendezés tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetére vonatkozó bejelentési kötelezttség

A kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.
A berendezés meghibásodása, tervszerű üzemszünete esetén, továbbá a tűzoltó berendezés aktiválódását követően az oltóanyag pótlásáig, a berendezés üzemkész állapotának visszaállításáig a biztonsági feltételeket az üzemeltető a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.
A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.
Beépített tűzoltó berendezés típusai

Sprinkler tűzvédelmi rendszerek:
A Sprinkler rendszer vízzel működő oltóberendezés. Az önműködő rendszer lényegében egy csőhálózat, melyen az igényekhez megfelelő kiosztásban sprinkler fejek találhatóak. A szórófejekben egy olvadó betét helyezkedik el, mely adott hőmérsékleten eltörik, így a sprinklerek a hálózatból érkező vizet az oltandó felületre „permetezik”.
•    Nedves Sprinkler rendszerek
•    Száraz Sprinkler rendszerek
•    Elővezérelt Sprinkler rendszerek
•    Deluge Sprinkler rendszerek

A vízköddel oltó rendszerek
Az alacsony nyomású vízköd rendszerek előnye, hogy egyszerre támadják a tűz két fő szükségletét: a hőt és az oxigént. z oltóközeg lényegében apró (1000 mikronnál kisebb) vízcseppekből tevődik össze, melynek előállításához speciális szórófejek szükségesek.
Gázzal oltó berendezések
Gázzal történő oltás során a tér oxigén szintje csökken, az oltógáz kiszorítja az oxigént, így fojtva el a tűzet. A rendszer az oxigén szintet lecsökkenti az égéshez szükséges mennyiség alá úgy, hogy emberéletet nem kockáztat az oxigénhiány.

Habbal oltó berendezések
A habbal oltó berendezéseknek rengeteg előnye van: könnyen olthatóvá válnak az éghető folyadékok (szénhidrogének, alkoholok), megelőzhető a tűz terjedése, a kritikus terek könnyen elkülöníthetők és védhetők a forró környezet sugárzásától, veszélyeitől.

A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezés tűz észlelésére, oltására, a tűzterjedés gátlására szolgáló részegységeinek működési feltételeit a részegységek környezetében folyamatosan biztosítani kell, azok hatékonyságát eltakarással, eltorlaszolással vagy más módon korlátozni, csökkenteni nem szabad.
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 26. 09:06