Intézkedés szabálytalanul behajtókkal szemben

A szabálytalanul behajtó járművekkel, illetve azok vezetőivel szemben a „Behajtási és Parkolási Rendeletben” meghatározottak alapján az ellenőrzést végző Biztonsági szolgálat kezdeményezését követően a Biztonsági Igazgatóság jár el a rendeletben biztosított felszólítás, illetve belépési jogosultság szankciók alkalmazásával. Szükség esetén – kirívó, durva szabályszegésnél - a hatáskörrel rendelkező hatóságok felkérésével, bevonásával együtt jár el.

Szabálytalanul várakozók nyilvántartása: Szabálytalanul várakozók nyilvántartása
A Behajtási és Parkolási rendeletben megfogalmazott szankciók jogszerűségének bizonyítása érdekében a Biztonsági Igazgatóság a Biztonsági szolgálat bevonásával dokumentált nyilvántartást vezet.
A nyilvántartásban szereplő adatok:
A SAPortal felületen a gépjármű rendszámhoz kapcsolódóan elérhető adatok, valamint a szabályszegés dokumentálására készült vagyonőri fotók.

A szabályzat ide vonatkozó rendelkezései: 
3.8. A szabályok, de különösen a parkolási rend betartását az őrszolgálat következetesen ellenőrzi. A szabályok megsértése esetén a szolgálat az alábbiak szerint járhat el:
a) Figyelmeztetés szóban, vagy a gépjárművezető távolléte esetén figyelmeztető felirat elhelyezése a szélvédőre,- a szabálysértés dokumentálása, rögzítése - valamint a gépjármű vezetőjéhez/tulajdonosához eljuttatott felszólító levél, email üzenet küldése.
b.) Ismétlődő esetek nyilvántartása érdekében adatbázis vezetése.  Az egy naptári éven belüli harmadik esetben a felszólítással egy időben a bérlet visszavonása 3 hónapra, napijegyeseknél a belépési jogosultság felfüggesztése 3 hónapra. A bérlet visszavonására a DE Biztonsági Igazgatóság Humán és Fizikai Védelmi Osztály Vezetőjének hozzájárulásával kerülhet sor.
c.) A 3 hónapos kitiltás lejártát követően fél éven belül ismételten előforduló szabálytalanság esetén a szabálytalankodók bérletének bevonása 1 évre, napijegyes belépőknél kitiltás 1 évre.
d.) Kirívó szabálytalanság (pl.: zöldterületen való áthajtás vagy parkolás, mozgáskorlátozott ¬vagy engedélyhez kötött parkoló illetéktelen használata) esetén azonnal a b.) pont, ismétlődésekor a c.) pont szankciói lépnek életbe.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 31. 11:20