Intézkedési terv/ kármentesítő

Az üzemi gyűjtő előírás szerinti műszaki kialakítása és a szabályzatok együttesen alkalmasak arra, hogy környezetszennyezés ne történjék.

Ha az előre nem látható, ki nem számítható okok miatt mégis bekövetkezne, akkor a következők szerint kell eljárni:

•    Az észlelést követően az elhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni. Szükség esetén segítséget kell kérni a DEKK területén elérhető vagy külső szakemberektől.
•    Azonnal intézkedni kell az érintett területen lévő veszélyes hulladék elszállítására, a veszély elhárításáig a beszállítást fel kell függeszteni.
•    A keletkező hulladékot az előírásoknak megfelelő ideig a keletkezés helyén kell gyűjteni.
•    A fertőző veszélyes hulladékokat ugyanolyan gyakorisággal a keletkezés helyéről (munkahelyi gyűjtő) az égetőbe kell szállíttatni.
•    A kármentéshez használt felitató anyagokat, kellő mértékben meg nem tisztítható eszközöket ugyancsak veszélyes hulladékként kell kezelni.
•    A kármentést, a veszélyelhárítást az esetlegesen szükséges műszaki helyreállítással és alapos takarítással kell befejezni.
•    Az esemény jelentőségétől függően az üzemi gyűjtő felelős vezetője a megfelelő szintű vezetőt tájékoztatni tartozik.

Személyi feltétel:
Helyszín és előfordulható anyagok ismeretével rendelkező személy, illetve olyan személy irányítása mellett.
Egyéni védőeszköz:    
Kesztyű
Szájmaszk
Védőkötény
Arcvédő vagy védőszemüveg
Fertőző, rákkeltő hulladékhoz: egyszer használatos védőruha, védősapka, gumicsizma

Szükséges felszerelések:
Seprű
Lapát
felitatóanyag (homok)
Kéztörlőruha
Üres gyűjtőedény a szennyezett felitatóanyagnak.
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 26. 08:52