Veszélyes hulladék gyűjtés

AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI UTASÍTÁS, MINT A BETEGELLÁTÁSI TECHNOLÓGIA RÉSZE.

NYILVÁNOSSÁG, ELLENŐRZÉS.

A 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 6. § (3-4) bekezdés alapján: „ A hulladékgazdálkodási utasítás a betegellátási technológia részét képezi.

Az egészségügyi szolgáltató telephelyén végzett egyes hulladékgazdálkodási tevékenységeknek a betegeket, illetve a látogatókat érintő szabályait az egészségügyi szolgáltatónál jól látható helyen ki kell függeszteni.” 

A Rendelet 9.§ szerint az egészségügyi szolgáltatónál képződő egészségügyi hulladékról a hulladéktermelő nyilvántartást vezet.. Az egészségügyi szolgáltató a nyilvántartás adatait minden év február 1-jéig megküldi a járási hivatalnak. A nyilvántartás adatait a járási hivatal minden év március 1-jéig megküldi a megyei kormányhivatalnak. Az adatokat a megyei kormányhivatal összesíti, majd az összesített nyilvántartást minden év április 1-jéig megküldi az országos tisztifőorvosnak és tájékoztatásul az országos környezetvédelmi hatóság részére. Az adatokhoz a jogi személyek, jogi személynek minősülő szervezetek az adatigénylés szabályai szerint férhetnek hozzá.

 

AZ UTASÍTÁS CÉLJA

(Kapcsolat a veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzattal)

Az utasítás célja meghatározni mindazokat a követelményeket, feladatokat, melyek nincsenek szabályozva a Debreceni Egyetem jelenleg hatályos „Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzatban (a továbbiakban: Veszélyes hulladék szabályzat).

Speciális veszélyes hulladék gyűjtőhelyek

A 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet 2. § 6. bekezdése, és 5. § 3. bekezdés b-c) pontja alapján a speciális veszélyes hulladék gyűjtő helyeket az alábbi táblázatban meghatározott helyeken jelölöm ki!

Cím

Épület

Helyszín

Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.

Hotel Épület

Betegfelvételi pult

Debrecen, Bethlen u. 11-17.

„A”- épület

Főbejárat

Debrecen, Móricz Zsigmond Krt. 22.

Neurológiai Klinika

Főbejárat

Debrecen, Nagyerdei Krt. 98.

Sürgősségi Klinika

Betegváró

 

Speciális veszélyes hulladékgyűjtő zárt állapotban

Speciális veszélyes hulladék gyűjtő nyitott állapotban, 2 db 30 l –es szabványos badella behelyezve

 

 

Speciális veszélyes hulladékgyűjtő edényzet szerkezeti kialakítása, rögzítése

 

A speciális veszélyes hulladékgyűjtő edény fémszerkezetű, mosható műanyag borítású, fertőtleníthető. A fedele nyitható, falhoz rögzített. A lakosságnál képződött, fel nem használt gyógyszer és injekciós tű két bedobó nyíláson dobható be. A hulladék a 2 db egyenként 30 l –es műanyag badellába hullik. A badellák fel vannak szerelve „fertőző hulladék kizárólag égetésre” feliratú szalaggal, „UN 3291” matricával, melyen a nemzetközi bioveszély jele található. A gyűjtő edényzet kulccsal zárható, illetve a bedobó nyílás úgy van kialakítva, hogy abból illetéktelen személy semmit ne tudjon kiemelni. A gyűjtő edényzet környezete kamerával megfigyelt terület. A gyűjtő edényzethez a kulcsok borítékban a portákon találhatóak.

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény azon intézményi és gazdálkodó szervezetek számára, amelyek hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékot termelnek, és azokat elkülönítetten gyűjtik kötelezően előírja, hogy a MOHU Zrt. által üzemeltetett partnerportálon regisztráljanak, valamint 2023. július 1-től a keletkezett hulladékok elszállítását a partner portálon keresztül bonyolítsák.

A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység hatáskörébe tartozó hulladék típusok az alábbiak:

  1. csomagolóanyagok (pl. papír, műanyag, fa, fém, üveg, veszélyes csomagolóanyagok),
  2. elektromos és elektronikus berendezések,
  3. elemek és akkumulátorok,
  4. gépjárművek és alkatrészeik,
  5. gumiabroncs,
  6. reklámhordozó és irodai papír,
  7. használt sütőolaj,
  8. biológiailag lebomló hulladék,
  9. fénycsöve

A felsorolt hulladék fajtákkal kapcsolatos ügyintézést a Debreceni Egyetem tekintetében több osztály vagy szervezeti egység végzi ezért indokolt, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatosan a Munkavédelmi Egészségvédelmi Környezetvédelmi osztályt felkeresni.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 24. 16:21