Rendezvények szükség szerinti felügyeletekével kapcsolatos koordinációs tevékenység

A Debreceni Egyetem területén történő rendezvények minden esetben bejelentési kötelezettség hatálya alá tartoznak. A Rendezvényszabályzat részletesen meghatározza a rendezvények fogalmát!

A Rendezvényszabályzat alapján a szervező személyében felel a rendezvény megszervezése során az előírt engedélyek beszerzéséért, a bejelentések, tájékoztatások megtételéért, intézkedési jogkörrel rendelkezik. A rendezvény egész ideje alatt a helyszínen tartózkodik a szabályos lebonyolítás és a rend fenntartása érdekében. Felelős személy: az a személy, aki a rendezvény lebonyolításáért, az ahhoz kapcsolódó szabályok betartásáért, anyagi károkozásért felel. A felelős személy lehet egyben a szervező is.

A Hallgatói Rendezvényszabályzat alapján a szervező gondoskodik az egyetemi szabályzatokban és belső utasításokban foglaltak betartásáról és betartatásáról.

A rendezvényt Debreceni Egyetem Rendezvénybejelentő online felületen a (DEOR)-ban szükséges bejelenteni.

  • DEOR elérési út: https://deor.unideb.hu/
  • Rendezvényszabályzat, a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési szabályzatának 24. számú melléklete, elérési út: Szabályzat
  • Hallgatói rendezvények szabályzata, a Debreceni Egyetem Szervezeti és Működési szabályzatának 25. számú melléklete, elérési út: Szabályzat
  • Zenés-táncos rendezvény esetén a 23/2011.(III.8) Korm. rendelet Kormány rendelet
  • Állandó rendezvénytartási engedéllyel rendelkezik az Egyetem téri főépület, a Böszörményi úti Campus főépület aulájára, ill. a Szolnoki Campus főépületére
    Egyetem téri főépület engedélyeBöszörményi úti Campus főépület aulájának engedélyeSzolnoki Campus főépületének engedélye )
  • A Biztonsági Igazgatóság Humán és Fizikai Védelmi Osztálya szükség esetén együttműködik a rendezvény bejelentését követően a Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ munkatársaival, a rendezvény szervezőivel, hallgatói rendezvény esetén a Hallgatói Önkormányzattal.  (Amennyiben külső rendészeti biztosítás van a biztosítás vezetőjével)
  • A Debreceni Egyetem rendezvényeire, de különösen a hallgatói rendezvényekre vonatkozó, az UD Human Service Kft által a szervezők részére összeállított biztonsági ajánlások az esetlegesen szükséges intézkedésekkel, szervezési feladatokkal kapcsolatban. Ajánlás letöltése
Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 25. 08:25