Magunkról

Az informatika mindent átszövő fejlődésével az informatikai biztonság az egyik legfontosabb szakterületévé vált. A biztonság hiánya súlyos anyagi és erkölcsi károkhoz vezet, ennek tükrében egyértelmű, hogy mennyire kiemelt fontosságú az információ és az informatikai biztonság megvalósítása.

Az informatikai biztonság egyszerre van jelen az informatika minden területén, átgondolt, az összes célterületre kiterjedő kialakítása, alkalmazása, működtetése túlmutat az informatikai eszközökön.

Az informatikai biztonság nem képzelhető el egy dobozos „termékként”, amelyet megvásárolunk, beüzemelünk és hagyjuk tenni a dolgát.

Az informatikai biztonságot a környezetre, sajátosságokra, különlegességekre, egyedi speciális megjelenésekre szabva kell kialakítani, megvalósítani és működtetni.

A mögötte álló elméleti és gyakorlati szakismeret csak az érintettek együttes, néhol konszenzus kész hozzáállásával áll össze, válik teljessé.

Az információ, legyen az bármilyen formában, tartalomban megjelenő adat, jelentős eszmei értéket képvisel. Különösen igaz ez napjainkban, amikor az informatikai rendszerek hatalmas mennyiségű információt kezelnek, tárolnak, állítanak elő és továbbítanak. A bennük áramló információ titkossága, sértetlensége és elérhetősége létfontosságú.

Figyelembe véve a használt rendszerek és szolgáltatások robbanásszerű fejlődését, az információ, adat és az azt kezelő, kiszolgáló infrastruktúra védelme, kiemelten és magas prioritással kezelendő.

Az informatikai biztonságot csak egy előre megtervezett, majd a terv alapján felépített védelmi rendszer garantálhatja, mely teljes körű, zárt és a kockázatokkal arányos.

A Debreceni Egyetem (továbbiakban; Egyetem) felismerte az informatikai biztonság létrehozásának, fenntartásának és fejlődésének szervezeti fontosságát, így 2019. évben a Kancellárián belül létrehozta az Egyetem Informatikai Biztonsági Központját, azzal a céllal, hogy;

az Egyetemre vonatkozó hatályos és vonatkozó törvények, rendeletek és jogszabályi megfelelésnek eleget téve készítse el az Egyetem Információ Biztonsági Szabályzatát, valamint az azt kiegészítő napi gyakorlatot keretek között támogató, szabályozó eljárásrendeket,
készítsen biztonsági oktató anyagokat,
hozzon létre help desk rendszert a biztonsági események, incidensek kezelésére,
tartson kapcsolatot az informatikai biztonság területén érintett hatóságokkal,
végezze el, kezelje, jelentse, kövesse a hatóságok által előírt kötelező feladatokat,
koordinálja az Egyetem elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatait,
támogassa és működjön együtt biztonsági témakörben az Egyetem informatikai szolgáltatást nyújtó belső és külső szervezeteivel
támogassa és segítse a felhasználók biztonságtudatos tevékenységét
Információ Biztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) kialakítása

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 24. 22:54